• Bài giảng Thiết kế Form (mẫu biểu)

  Bài giảng Thiết kế Form (mẫu biểu)

  Mẫu biểu là một hình thức để hiển thị dữ liệu và để nhập dữ liệu theo như các dạng trong thực tế và được sử dụng nhiều trong Tin học vậy làm cách nào để thiết kế một Form (mẫu biểu) mời các bạn tham khảo Bài giảng Thiết kế Form (mẫu biểu).

   44 p ytebacninh 29/06/2015 24 1

 • Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2007

  Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2007

  Biểu đồ là cách trình diễn số liệu rất hiệu quả trong các chương trình tính toán hoặc thống kê, đặc biệt là Microsoft Excel. Bài giảng Hướng dẫn vẽ Pareto offiice 2007 sau đây sẽ giới những thao tác cơ bản để tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu trong phiên bản Excel 2007.

   20 p ytebacninh 29/06/2015 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số