Bộ sưu tập Luận án Tiến sĩ Y học

Bộ sưu tập Luận án Tiến sĩ Y học gồm các Luận án Tiến sĩ Y học của các ngành mà trường đào tạo với các đề tài đa dạng và phong phú nhằm giúp sinh viên và giảng viên tham khảo nghiên cứu. Hi vọng bộ sưu tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trường.