Bài giảng Khám vận động - ThS.BS. Trần Văn Tú

Bài giảng Khám vận động trình bày quy trình khám vận động như: Quan sát, trương lực cơ, sức cơ, dáng điệu, phối hợp vận động. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.