Bài giảng Khám phản xạ - ThS.BS. Trần Văn Tú

Khám phản xạ cung cấp một phương diện đánh giá chức năng thần kinh một cách khách quan và có thể làm nhiều lần. Bài giảng sau đây nhằm đi tìm hiểu về khám phản xạ, cơ chế của phản xạ các bộ phận trong cơ thể người,... Mời bạn đọc tham khảo.