Tài liệu hướng dẫn sàng lọc trước sinh - PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhân

Tài liệu hướng dẫn sàng lọc trước sinh đề cập đến tất cả những vấn đề cơ bản liên quan đến công tác sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, các hội chứng phổ biến liên quan đến bất thường số lượng nhiễm sắc thể và các dị tật của ống thần kinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ y tế trong chương trình tra cứu và thực hiện tư vấn cho sản phụ. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác đào tạo và thực hành của lực lượng cán bộ y tế.