Lựa chọn bộ cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng chữ trên vỏ bao bì thuốc lá tại Việt Nam

Nghiên cứu “Lựa chọn bộ cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng chữ trên vỏ bao bì thuốc lá tại Việt Nam” được tiến hành nhằm mục đích lựa chọn được một bộ gồm sáu hình ảnh cảnh báo sức khỏe được coi là phù hợp nhất với hoàn cảnh Việt Nam để đệ trình lên Bộ Y tế và Bộ Công thương trong việc xây dựng và thông qua Thông tư liên tịch “Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh bảo sức khỏe trên bao bì thuốc lá”.