Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 38", phần 2 trình bày các nội dung: Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) tập trung cao độ lực lượng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; thông tri của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo công tác thương binh và xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.