Ebook Sổ tay thuốc Nam chữa bệnh tuyến cơ sở - NXB Quân đội nhân dân

Thực hiện phương châm “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ”, Cục Quân Y tái bản cuốn “Sổ tay thuốc nam chữa bệnh tuyến cơ sở” với mong muốn phục vụ có hiệu quả hơn nữa trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho bộ đội và nhân dân. Sách gồm 4 phần. Phần thứ nhất giới thiệu 45 cây thuốc phân bố trên các địa phương cả nước, có hướng dẫn bào chế, phối hợp thành các bài thuốc dùng tươi hoặc bào chế làm thang sắc chữa bệnh tại đơn vị. Phần thứ hai và ba giới thiệu 6 cây thuốc có độc và 4 cây thuốc giải độc, nhằm giúp mọi người nhận biết dễ dàng khi thu hái, hạn chế đến mức thấp nhất sự nhầm lẫn gây hậu quả đáng tiếc.