Bài giảng Giải phẫu học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Lê Hữu Hưng (đồng chủ biên)

Bài giảng Giải phẫu học: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ sinh dục, hệ thần kinh, các giác quan, hệ nội tiết. Mỗi nội dung tương ứng với một chương của tài liệu. Đây là tài liệu học tập và tham khảo cần thiết cho sinh viên Y khoa.