Bài giảng Dân số và phát triển: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thành Nghị

Mục tiêu chính của bài 4 Mức sinh, sức khỏe sinh sản: chỉ số đo lường và các yếu tố ảnh hưởng thuộc bài giảng dân số và phát triển nhằm giúp học viên hiểu và biết tính một số chỉ số đánh giá mức sinh, nắm được các yếu tố tác động tới mức sinh và những giả thuyết giải thích xu hướng giảm mức sinh, biết cách tính thời gian gấp đôi dân số.