Ebook Đừng bao giờ đi ăn một mình: Phần 2 - Keith Ferrazzi

Cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình mang lối kể chuyện sinh động để dẫn dắt người đọc từ chỗ đặt viên gạch đầu tiên cho mạng lưới của mình đến chỗ duy trì mạng lưới, sử dụng mạng lưới hiệu quả và kết thúc bằng triết lý cho - nhận hết sức nhân văn. Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 truyền tải đến bạn đọc 16 chương còn lại của quyển sách trong tổng 31 chương. Qua đó giúp các bạn có thêm những lời khuyên khắc phục những kỹ năng yếu kém của mình trong việc tạo dựng mối quan hệ và thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tự tin và vô tư. Quyển sách được viết với lời văn giản dị và chân thực. Bạn có thể xem đây là một cuốn cẩm nang giao tiếp để học hỏi mỗi ngày. Mời các bạn cùng tham khảo.