Bài giảng Nhiễm khuẩn sơ sinh - BS. Huỳnh Thị Duy Hương

Mục tiêu của bài giảng Nhiễm khuẩn sơ sinh do BS. Huỳnh Thị Duy Hương thực hiện là nhằm giúp cho các bạn có thể trình bày được định nghĩa nhiễm khuẩn sơ sinh; các yếu tố nguy cơ làm gia tăng tần suất nhiễm khuẩn sơ sinh; các triệu chứng lâm sàng của nhiễm khuẩn sơ sinh; các xét nghiệm nhằm chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh; nguyên tắc điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh; cách phòng ngừa nhiễm khuẩn sơ sinh .