Giáo trình tâm lý học quản lý: Phần 2 - Nguyễn Đình Xuân

Tiếp nối phần 1 của giáo trình, nội dung phần 2 trình bày đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo trong hoạt động quản lý, giao tiếp trong quản lý, sổ tay của thủ trưởng. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhã lãnh đạo, cho các ngành khoa học khác nhau như Quản lý học, Lao động học, Kinh tế học, Xã hôi học, Tâm lí học, Quản trị kinh doanh,... Để nắm rõ nội dung chi tiết phần 2 cuốn sách, mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.