Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh: Phần 1 - Adam Khoo

Cuốn sách Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh xây dựng những kỹ năng sống nền tảng cho độc giả thông qua bộ môn khoa học phát triển bản thân NLP. Cuốn sách giới thiệu một cách đơn giản về định nghĩa của NLP, các ứng dụng của nó và phần lớn quyển sách đề cập đến những thành tố cơ bản của NLP và quan trọng hơn cách áp dụng chúng để thay đổi cuộc đời bạn hay làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Đọc nội dung phần 1 của cuốn sách các bạn sẽ khám phá những “Mô thức thành công” lý do mà chúng có thể thay đổi mạnh mẽ tích cực tới sự nghiệp, tài chính, quan hệ và thành công trong cuộc đời bạn. Qua đó giúp người đọc kích hoạt tiềm năng trí tuệ và khơi gợi niềm đam mê trong bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.