• Bài giảng Chuyên đề Vi sinh lâm sàng - PGS.TS. Đoàn Mai Hương

  Bài giảng Chuyên đề Vi sinh lâm sàng - PGS.TS. Đoàn Mai Hương

  Bài giảng Chuyên đề Vi sinh lâm sàng của PGS.TS. Đoàn Mai Hương giới thiệu tới các bạn về khái niệm; một số thành tựu nổi bật hiện nay của vi sinh Y học; vai trò của phòng xét nghiệm Vi sinh lâm sàng; đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh; danh mục xét nghiệm vi sinh - Bộ y tế;... Mời các bạn tham khảo.

   28 p ytebacninh 24/11/2016 65 1

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

  Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

  Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng về giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục, vượt qua phản đối, quản lý thời gian và khách hàng, kết thúc vấn đề. Mời các bạn tham khảo bài giảng để góp phần cải thiện những kỹ năng này của bản thân.

   33 p ytebacninh 22/07/2016 45 1

 • Bài giảng Tinh thần đồng đội

  Bài giảng Tinh thần đồng đội

  Tại sao cần đội công tác, đội công tác là gì, đội làm việc hiệu quả, đội với nhóm khác nhau như thế nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tin thần đồng đội" dưới đây. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   75 p ytebacninh 22/07/2016 50 1

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Những kỹ năng giao tiếp cụ thể

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Những kỹ năng giao tiếp cụ thể

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Những kỹ năng giao tiếp cụ thể" cung cấp cho người học các kiến thức về "Kỹ năng giao tiếp trực tiếp" bao gồm: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng sử dụng các tín hiệu phi ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ytebacninh 22/07/2016 49 1

 • Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở

  Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở

  Bài giảng "Nghệ thuật ứng xử nơi công sở" cung cấp cho người học các tình huống cần giao tiếp và cách ứng xử khi giao tiếp với cấp trên, giao tiếp vói \ư đồng nghiệp và giao tiếp với cấp dưới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ytebacninh 22/07/2016 65 1

 • Bài giảng Cân bằng oxid hóa – khử điện hóa học - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng oxid hóa – khử điện hóa học - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng oxid hóa – khử điện hóa học" trình bày các nội dung: Phản ứng oxid hóa – khử và cặp oxid hóa khử liên hợp, điện cực, thế điện cực, một số nguồn điện hóa thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ytebacninh 15/06/2016 58 2

 • Bài giảng Chương 11: Cân bằng trong dung dịch lỏng

  Bài giảng Chương 11: Cân bằng trong dung dịch lỏng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu về khái niệm về hệ phân tán và dung dịch; sự tạo thành dung dịch; dung dịch lỏng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 11: Cân bằng trong dung dịch lỏng". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   119 p ytebacninh 15/06/2016 67 2

 • Bài giảng Dung dịch – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Dung dịch – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về hệ phân tán và dung dịch, sự tạo thành dung dịch, cấu trúc tinh thể rắn mới, dung dịch lỏng, quá trình hòa tan và cân bằng hòa tan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ytebacninh 15/06/2016 62 2

 • Bài giảng Bài 6: Động hóa học

  Bài giảng Bài 6: Động hóa học

  Bài giảng "Bài 6: Động hóa học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung, vận tốc phản ứng, lý thuyết cơ sở của ĐHH, ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt độ, ảnh hưởng của chất xúc tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ytebacninh 15/06/2016 63 2

 • Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng hóa học" trình bày các nội dung: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của quá trình hóa học, yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học - Nguyên lý Le Chatelier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ytebacninh 15/06/2016 65 2

 • Bài giảng Cân bằng acid - Base - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng acid - Base - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng acid - Base" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về acid, base; thuyết proton Bronsted; sự điện ly của acid và base trong nước; thuyết electron của Lewis; sự ion hóa và tích số ion của nước;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ytebacninh 15/06/2016 65 2

 • Bài giảng Phenol

  Bài giảng Phenol

  Bài giảng Phenol giới thiệu tới người đọc danh pháp của Phenol, lý tính của Phenol, nguồn kỹ nghệ, điều chế (thủy giải muối diazonium, nung chảy kiềm hợp chất sulfonat, thủy giải halogenur aril mang nhóm hút e mạnh), phản ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ytebacninh 15/06/2016 57 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số