• Bài giảng Power Point 2010

    Bài giảng Power Point 2010

    "Bài giảng Power Point 2010" nằm trong bộ giáo trình Tin học Văn Phòng của Trung tâm Tin học Thực hành VT. Bài giảng có nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ hầu hết các tính năng của Power Point 2010. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm kiến thức đã được trình bày trong bài giảng này.

     30 p ytebacninh 29/06/2015 29 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số