• Từ đồng nghĩa cho các bài thi tiếng Anh - GV. Mai Phương

    Từ đồng nghĩa cho các bài thi tiếng Anh - GV. Mai Phương

    Tài liệu Từ đồng nghĩa cho các bài thi tiếng Anh giới thiệu tới các bạn những từ đồng nghĩa thường được sử dụng trong các bài thi tiếng Anh và nghĩa của các từ đồng nghĩa này để các bạn hiểu và ứng dụng vào trong quá trình làm đề thi một cách tốt hơn. Tài liệu dùng cho các bạn yêu thích môn Tiếng Anh và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi...

     24 p ytebacninh 29/06/2015 77 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số