Tài liệu nổi bật
 • Ebook Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em: Phần 1

  Ebook Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em" đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của trẻ em. Phần 1 sau đây gồm các chương: Mở đầu, hệ thần kinh, các cơ quan phân tích, hệ vận động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p ytebacninh 21/01/2016 52 1

 • Ebook Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em: Phần 2

  Ebook Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em" gồm nội dung các chương: Máu và tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, da và tiết niệu, nội tiết và sinh dục. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên và giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo.

   102 p ytebacninh 21/01/2016 43 1

 • Giáo trình Thực hành Vi sinh vật học: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Vi sinh vật học: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Thực hành Vi sinh vật học" gồm nội dung các chương: Nghiên cứu hình thái tế bào vi sinh vật, nghiên cứu một số hoạt tính của vi sinh vật, sự chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa Nitơ bằng vi sinh vật, sự tuần hoàn của Nitơ trong tự nhiên nhờ vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình.

   67 p ytebacninh 29/12/2015 67 3

 • Giáo trình Sinh học người: Phần 1

  Giáo trình Sinh học người: Phần 1

  Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về nguồn gốc loài người, di truyền và những biến dị (số lượng và chất lượng), sinh thái người, quá trình tăng trưởng, phát triển cơ thể người và cuối cùng là dân số và kế hoạch hóa gia đình. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 3 chương đầu: Sơ lược về nguồn gốc và tiến...

   101 p ytebacninh 29/12/2015 45 1

 • Giáo trình Sinh học người: Phần 2

  Giáo trình Sinh học người: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 gồm các chương: Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể người, sinh thái người, dân số và kế hoạch hóa gia đình. Giáo trình tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Sinh học và là tài liệu tham khảo cho một số ngành có liên quan.

   95 p ytebacninh 29/12/2015 46 1

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 1

  Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Cơ sở vật chất của tính di truyền, các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Phần 1 cuốn sách sau đây đi tìm hiểu sâu hơn về cơ sở vật chất của tính di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p ytebacninh 29/12/2015 59 1

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 2

  Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Cơ sở vật chất của tính di truyền, các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Phần 2 cuốn sách sau đây đi tìm hiểu sâu hơn về các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p ytebacninh 29/12/2015 48 1

 • Giáo trình Sinh lý người và động vật: Phần 1

  Giáo trình Sinh lý người và động vật: Phần 1

  Nội dung phần 1 giáo trình trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của sinh lý học; sinh lý máu; sinh lý tuần hoàn; sinh lý hô hấp; sinh lý tiêu hoá; chuyển hoá vật chất và năng lượng, điều hoà thân nhiệt; sinh lý bài tiết.

   163 p ytebacninh 29/12/2015 39 1

 • Giáo trình Sinh lý người và động vật: Phần 2

  Giáo trình Sinh lý người và động vật: Phần 2

  Nội dung phần 2 giáo trình trình bày sinh lý sinh dục và sinh sản, sinh lý nội tiết, sinh lý cơ và dây thần kinh, sinh lý hệ thần kinh, sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, sinh lý các cơ quan cảm giác.

   182 p ytebacninh 29/12/2015 62 2

 • Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 1

  Nội dung thực hành bao gồm hai phần: Giải phẫu hình thái học và phân loại học. Phần giải phẫu hình thái học giúp hiểu chính xác, đầy đủ về tổ chức cơ thể của đối tượng nghiên cứu, biết cách thực hành, nghiên cứu tốt, về thế giới động vật, mẫu vật và thiết bị cần thiết cho buổi thực hành, kỹ thuật giải phẫu,... Phần phân loại...

   137 p ytebacninh 29/12/2015 49 2

 • Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 2

  Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình "Thực hành động vật có xương sống" do tác giả Trần Hồng Việt chủ biên biên soạn. Nội dung phần này gồm các bài thực hành như: giải phẫu, nghiên cứu bò sát; giải phẫu, nghiên cứu rắn nước; nghiên cứu bộ xương bò sát; nghiên cứu đa dạng và định loại bò sát; giải phẫu,...

   171 p ytebacninh 29/12/2015 62 2

 • Giáo trình Cơ sở Lý Sinh: Cơ sở sinh học bức xạ

  Giáo trình Cơ sở Lý Sinh: Cơ sở sinh học bức xạ

  Nội dung phần học Cơ sở sinh học bức xạ sẽ xem xét các quá trình xảy ra theo trình tự thời gian từ lúc bức xạ đi vào cơ thể người. Các yếu tố chính và các yếu tố phụ có ảnh hưởng đến tác dụng sinh học sẽ được trình bày. Cuối cùng, quan hệ giữa định lượng giữa tác dụng sinh học và liều hấp thụ sẽ được xem xét.

   18 p ytebacninh 19/08/2015 57 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số