• Bài giảng Hóa lý dược

  Bài giảng Hóa lý dược

  Bài giảng Hóa lý dược được giới hạn trong nội dung: Các nguyên tắc hóa lý của dung dịch và cân bằng pha, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, các hệ phân tán hiện tượng bề mặt và hấp phụ dung dịch cao phân tử. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   10 p ytebacninh 15/06/2016 72 1

 • Bài giảng Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết Hóa học chất keo

  Bài giảng Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết Hóa học chất keo

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái quát và phân loại hệ keo; các phương pháp điều chế và tinh chế dung dịch keo; cơ sở lý thuyết; tính chất động học phân tử của các hệ phân tán;... được trình bày cụ thể tron "Bài giảng Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết Hóa học chất keo".

   174 p ytebacninh 15/06/2016 65 2

 • Bài giảng Cân bằng oxid hóa – khử điện hóa học - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng oxid hóa – khử điện hóa học - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng oxid hóa – khử điện hóa học" trình bày các nội dung: Phản ứng oxid hóa – khử và cặp oxid hóa khử liên hợp, điện cực, thế điện cực, một số nguồn điện hóa thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ytebacninh 15/06/2016 60 2

 • Bài giảng Chương 11: Cân bằng trong dung dịch lỏng

  Bài giảng Chương 11: Cân bằng trong dung dịch lỏng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu về khái niệm về hệ phân tán và dung dịch; sự tạo thành dung dịch; dung dịch lỏng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 11: Cân bằng trong dung dịch lỏng". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   119 p ytebacninh 15/06/2016 72 2

 • Bài giảng Dung dịch – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Dung dịch – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về hệ phân tán và dung dịch, sự tạo thành dung dịch, cấu trúc tinh thể rắn mới, dung dịch lỏng, quá trình hòa tan và cân bằng hòa tan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ytebacninh 15/06/2016 64 2

 • Bài giảng Bài 6: Động hóa học

  Bài giảng Bài 6: Động hóa học

  Bài giảng "Bài 6: Động hóa học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung, vận tốc phản ứng, lý thuyết cơ sở của ĐHH, ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt độ, ảnh hưởng của chất xúc tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ytebacninh 15/06/2016 69 2

 • Bài giảng 5: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Nguyễn Thị Thọ

  Bài giảng 5: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Nguyễn Thị Thọ

  Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng 5: Cấu...

   7 p ytebacninh 15/06/2016 63 2

 • Bài giảng Bài 4: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng Bài 4: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng "Bài 4: Nhiệt động hóa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, nhiệt động hóa học, hệ nhiệt động, trạng thái, quá trình, năng lượng, nguyên lý 1 – Hiệu ứng nhiệt, nguyên lý 2 – Entropi S. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p ytebacninh 15/06/2016 42 2

 • Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng hóa học" trình bày các nội dung: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của quá trình hóa học, yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học - Nguyên lý Le Chatelier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ytebacninh 15/06/2016 70 2

 • Bài giảng Cân bằng acid - Base - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng acid - Base - ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng acid - Base" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về acid, base; thuyết proton Bronsted; sự điện ly của acid và base trong nước; thuyết electron của Lewis; sự ion hóa và tích số ion của nước;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ytebacninh 15/06/2016 70 2

 • Bài giảng Phenol

  Bài giảng Phenol

  Bài giảng Phenol giới thiệu tới người đọc danh pháp của Phenol, lý tính của Phenol, nguồn kỹ nghệ, điều chế (thủy giải muối diazonium, nung chảy kiềm hợp chất sulfonat, thủy giải halogenur aril mang nhóm hút e mạnh), phản ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ytebacninh 15/06/2016 62 2

 • Tối ưu hóa quy trình tổng hợp biodiesel từ dầu nhân hạt điều bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

  Tối ưu hóa quy trình tổng hợp biodiesel từ dầu nhân hạt điều bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

  Mục tiêu của công trình này là nghiên cứu quy trình tối ưu cho tổng hợp biodiesel từ dầu nhân hạt điều và đánh giá chất lượng của biodiesel tổng hợp được. Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD) được sử dụng để tìm điều kiện tối ưu cho giai đoạn transester hóa.

   8 p ytebacninh 15/06/2016 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số