• Ebook Sản khoa hình ảnh minh họa: Phần 12

    Ebook Sản khoa hình ảnh minh họa: Phần 12

    Cùng tìm hiểu chửa đa thai và các biến chứng khác trước khi sinh; chuyển dạ đẻ thường; chuyển dạ đẻ bất thường; các trạng thái bất thường của giai đoạn ba; thủ thuật - phẫu thuật sản khoa và các thương tổn của người mẹ;... được trình bày cụ thể trong "Ebook Sản khoa hình ảnh minh họa: Phần 2". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích...

     243 p ytebacninh 29/03/2016 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số