• Giáo trình Lí thuyết bào chế 1

    Giáo trình Lí thuyết bào chế 1

    (NB) Với kết cấu nội dung gồm 16 chương, giáo trình "Lí thuyết bào chế 1" trình bày về cân và kỹ thuật sử dụng cân trong bào chế, kỹ thuật đong đo trong bào chế thuốc và pha cồn, kỹ thuật nghiền tán, rây, trộn đều, kỹ thuật hòa tan, kỹ thuật làm khô,...

     153 p ytebacninh 29/12/2015 55 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số