Tổng quan về đau thắt lưng nghề nghiệp

Đau thắt lưng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hạn chế khả năng lao động, tăng số ngày nghỉ việc và giảm cơ hội quay trở lại làm việc khi tiến triển thành mạn tính. Có 6 nhóm yếu tố nguy cơ gây đau thắt lưng nghề nghiệp được đưa ra trong bài tổng quan này gồm các tư thế lao động gò bó, cúi - vặn mình, nâng vật nặng, tác động của rung, lao động thể lực mạnh và yếu tố tâm lý.