Một số yếu tố nguy cơ rối loạn đường huyết của người trưởng thành 40 - 69 tuổi tại một số phường thuộc TP. Hạ Long

Mục tiêu của bài viết này nhằm nghiên cứu bệnh chứng tiến hành trên 126 ngưởi trưởng thành bị rối loạn đường huyết(RLĐH) (nhóm bệnh) và 126 người trưởng thành khỏe mạnh nhóm chứng với mục tiêu tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới tình trạng rối loạn đường huyết ở người trưởng thành.