Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu tạo nguyên liệu chứa Bacillus clausii dạng bào tử

Đề tài "Nghiên cứu tạo nguyên liệu chứa Bacillus clausii dạng bào tử" được thực hiện để giải quyết vấn đề trên với 2 mục tiêu sau: Lựa chọn điều kiện nuôi cấy để thu được lượng bào tử lớn nhất; lựa chọn phương pháp xử lý, bảo quản và theo dõi độ ổn định của mẫu nguyên liệu trong quá trình bảo quản.