Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu bào chế Liposome Doxorubicin 2mg/ml bằng phương pháp pha loãng Ethanol

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ "Nghiên cứu bào chế Liposome Doxorubicin 2mg/ml bằng phương pháp pha loãng Ethanol" được thực hiện với mục đích bào chế Liposome Doxorubicin 2mg/ml bằng phương pháp pha loãng Ethanol, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của Liposome tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung khóa luận để nắm bắt đầu đủ nội dung chi tiết.