Ebook Y tướng học truyền thống phương Đông(Tập 2): Phần 1 - Phan Cử (biên soạn)

Ebook Y tướng học truyền thống phương Đông(Tập 2): Phần 1 - Chuẩn bệnh qia khí,sắcm hình của đầu, tóc mặt, lông mày, mắt tai'trình bày các nội dung của 3 chương đầu tiên: Chương 1 - Y tướng học chuẩn đoán đầu, chương 2 - Y tướng học chuẩn đoán tóc, chương 3 - Y tướng học chuẩn đoán mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của ebook thú vị này.