Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 36", phần 2 trình bày các nội dung: Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về vấn đề đi lại thăm hỏi gia đình trong vùng mới giải phóng miền Nam, nghị quyết của Ban Bí thư về các Ban Kinh tế của Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.