Ebook Tinh hoa Hoàng Hán y học: Phần 2

Cuốn sách chắt lọc các yếu lĩnh tinh túy nhất của cuốn Hoàng Hán y học có bổ sung kiến thức của các sách "Thương hàn yếu quyết", "Phương cơ".... nhằm giúp các đồng nghiệp Đông y trẻ vừa có kiến thức cơ bản, vừa có thêm kinh nghiệm và tài liệu tham khảo để mở rộng nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn trị các bệnh theo phương pháp của lục kinh. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.