Ebook Đông y trị bệnh: Phần 2 - Kiều Mai

Phần 2 của cuốn sách Đông y trị bệnh do Kiều Mai biên soạn trình bày về phương thức chữa bệnh của lương y nổi tiếng Hoa Đà. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về Y học nói chung và Đông y nói riêng của mình.