Ebook Điểm huyệt chân truyền đồ giải - 100 bí phương thần dược chữa thương khoa: Phần 2 - Nam Anh

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điểm huyệt chân truyền đồ giải - 100 bí phương thần dược chữa thương khoa", phần 2 giới thiệu tới người đọc các phương thuốc cấp cứu trị thương, các loại đan dược, phu dược loại (thuốc dịt bên ngoài), các loại thuốc cao. Mong rằng với cách nhìn đúng đắn trên cơ sở khoa học hiện nay, bạn đọc sẽ tìm thấy trong tập sách tham khảo này những điều bổ ích, lý thú và thiết thực cho mình.