Ebook Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông Tây y - PGS.TS. Nguyễn Thị Bay

Ebook Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông Tây y được phân thành 31 bài tương ứng với 31 bệnh điển hình của bệnh học nội khoa phổ biến, hay gặp trong lâm sàng thuộc về các phần: Tim mạch, hô hấp, bệnh lý xương khớp và một số bệnh khác.