Ebook Bài giảng Y học cổ truyền (Tập 1) - NXB Y học

Ebook "Bài giảng Y học cổ truyền" (Tập 1) này gồm các phần cơ bản: Lý luận cơ bản về y học cổ truyền, tám điều cần tránh của người thầy thuốc, mẫu bệnh án kết hợp y học hiện đại và cổ truyền, bảng tóm tắt các vị thuốc Nam dùng ở xã, thuốc y học cổ truyền, các bài thuốc y học cổ truyền nhằm giúp các sinh viên nắm vững các khái niệm về bộ môn Y học cổ truyền.