Ebook Bách khoa thư bệnh học (Tập 4) - GS.VS Phạm Song, PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh (đồng chủ biên)

Dưới đây là ebook Bách khoa thư bệnh học (Tập 4) trình bày về các bệnh lý ác tính của hệ thống miễn dịch, bệnh lý thần kinh, bệnh loạn dưỡng cơ, bệnh mắt hột, bệnh than, bệnh thận ở người cao tuổi,... Mời các bạn tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.