Đề tài: Nghiên cứu bào chế viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược Hydroxy propyl methuyl cellulse - Nguyễn Ngọc Điệp

Đề tài: Nghiên cứu bào chế viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dược Hydroxy propyl methuyl cellulse nhằm bào chế, khảo sát ảnh hưởng của một số tá dược tới khả năng giải phóng dợc chất từ viên nén Diclofenac có tác dụng kéo dài và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của viên Diclofenac tác dụng kéo dài bào chế ra.