Báo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Báo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics có kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu về tổ chức nơi làm việc, nội dung nhiệm vụ chính được giao, nội dung công việc và kết quả đạt được, kết quả đạt được sau khi làm việc.