Báo cáo: Kinh nghiệm xây dựng mô hình cấp cứu trước bệnh viện ở Hà Nam

Cấp cứu trước bệnh viện kịp thời, đúng cách là tiền đề quan trọng để nâng cao khả năng cứu chữa tại bệnh viện, nâng cao cơ hội sống của người bệnh. Báo cáo Kinh nghiệm xây dựng mô hình cấp cứu trước bệnh viện ở Hà Nam nhằm xây dựng mô hình cấp cứu trước viện, tăng tỷ lệ cơ hội sống của người bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.