Báo cáo: Hiện trạng vận chuyển liên viện

Báo cáo: Hiện trạng vận chuyển liên viện trình bày thống kê số bệnh nhân vào cấp cứu trong 3 năm 2011 - 2013 ở Bệnh viện Chợ Rẫy; mô hình bệnh lý cấp cứu; hiện trạng vận chuyển liên viện; nguyên tắc vận chuyển liên viện; chống chỉ định vận chuyển;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.