Bài giảng về Bệnh học u

Bài giảng Bệnh học u sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu biết rõ hơn về định nghĩa u, danh pháp các loại u, phân biệt u lành tính và ác tính, một số loại u thường gặp, bệnh học ung thư, lược sử ung thư, phương pháp điều trị ung thư.