Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - Nguyễn Mạnh Hiển

Bài 9 trang bị cho người học những kiến thức về lớp vector và kiểu dữ liệu cấu trúc (struct). Thông qua bài giảng này người học sẽ nắm bắt được các nội dung như: Khai báo vector, truy nhập phần tử của vector, nhập và hiển thị vector, vector với kích thước nhập từ bàn phím, một số phương thức hữu ích trong lớp vector,... Mời các bạn cùng tham khảo.