Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - Nguyễn Mạnh Hiển

Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cấu trúc dữ liệu gọi là mảng, được lưu trữ trong một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu với độ dài cố định. Trong bài giảng này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức về mảng như: Mảng một chiều (dãy), mảng hai chiều (ma trận). Mời các bạn cùng tham khảo.