Bài giảng Nhiễm khuẩn hô hấp cấp và cách chăm sóc - TS.BS. Phạm Thị Minh Hồng

Bài giảng Nhiễm khuẩn hô hấp cấp và cách chăm sóc nhằm giúp học viên trình bày phác đồ đánh giá, phân loại và xử trí nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi; trình bày phác đồ đánh giá, phân loại và xử trí nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ < 2 tháng tuổi; trình bày được cách chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp.