Bài giảng Dân số - chăm sóc sức khoẻ sinh sản (tài liệu dùng cho sinh viên) - PGS.TS. Đàm Khải Hoàn (ĐH Y khoa Thái Nguyên)

Bài giảng sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và cập nhất về các vấn đề dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh
sản để giúp cho cán bộ y tế làm tốt công tác này ở tuyến y tế cơ sở.