Bài giảng chứng chỉ sinh học phân tử: Hóa mô miễn dịch - PGS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà

Bài giảng chứng chỉ sinh học phân tử: Hóa mô miễn dịch nhằm giúp người học biết được hóa mô miễn dịch là gì, biết được các ứng dụng trong chẩn đoán, biết được các ứng dụng trong tiên lượng một số bệnh ung thư, biết được các ứng dụng trong điều trị một số bệnh ung thư, biết được các điều kiện đánh giá kết quả nhuộm và các hạn chế của phương pháp.