Bài giảng Cấp cứu sặc sữa - BS. Tễn Thị Minh

Sau đây là bài giảng Cấp cứu sặc sữa do BS. Tễn Thị Minh thực hiện. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp các bạn bổ sung thêm những kiến thức về cách nhận biết hiện tượng trẻ sặc sữa, cách cấp cứu khi trẻ sặc sữa, cách theo dõi sau khi trẻ sặc sữa. Với các bạn chuyên khoa Y thì đây là tài liệu hữu ích.