Bài giảng Bệnh thận

Bài giảng Bệnh thận nhằm mục tiêu mô tả và phân tích các đặc điểm của bệnh lý vi cầu thận, mô tả và phân tích các đặc điểm của bệnh lý ống thận – mô kẽ, mô tả và phân tích các đặc điểm vi thể của carcinôm tế bào chuyển tiếp. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.