Bài giảng Bài 31: Thuốc điều trị rối loạn Lipoprotein máu

Với mục tiêu giúp sinh viên có khả năng trình bày được cơ chế tác dụng, tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của các thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và thải trừ lipid máu: cholestyramin, colestipol; nêu được cơ chế tác dụng không mong muốn, áp dụng điều trị của các thuốc ảnh hưởng đến sinh tổng hợp lipid: acid nicotinic, dẫn xuất của acid fibric, dẫn xuất statin, probucol sẽ được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 31: Thuốc điều trị rối loạn Lipoprotein máu".