Ảnh hưởng của kỹ thuật rang hạt, kiềm hóa và chất nhũ hóa đến các đặc tính lý hóa học của bột ca cao

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các biện pháp xử lý ca cao tối ưu trong tiến trình chế biến nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm bằng việc nâng cao giá trị cảm quan và tăng khả năng phân tán của bột ca cao trong sản phẩm nước ca cao uống.