• Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông" trình bày hệ thống khái niệm, phạm trù của triết học phương Đông, chú trọng vào vấn đề xã hội và con người, sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức, hoặc giữa triết học với tôn giáo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   618 p ytebacninh 22/07/2016 47 1

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 2

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bộ phận tri hành, bộ phận thiên nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   400 p ytebacninh 22/07/2016 50 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  'Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Quyết định của Ban Bí thư về việc...

   131 p ytebacninh 24/08/2015 60 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 36 bộ "Văn kiện Đảng toàn tập" phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1975. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của: Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ Chính trị bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc chống Mỹ, cứu nước; nghị quyết của Ban Bí thư về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Việt...

   119 p ytebacninh 24/08/2015 46 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 33"gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1972, đặc biệt là các văn kiện của Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Trung ương (khoá III). Nội dung các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhạy bén và kịp thời của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung bức điện...

   106 p ytebacninh 24/08/2015 52 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 31): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 31): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 31", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điện Bộ Chính trị về một số tình hình, nhiệm vụ mới trên chiến trường miền Nam và hai nước Lào, Campuchia, chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm lần thứ 25 cuộc Cánh mạng Tháng Tám và ngày thành lập nước Việt Nam Dân...

   107 p ytebacninh 24/08/2015 58 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc nội dung của: Báo cáo trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng; bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất tại hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p ytebacninh 24/08/2015 48 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 32", phần 2 trình bày các nội dung: Điện của đồng chí Lê Duẩn về tình hình cách mạng miền Nam và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; thông tư của Ban Bí thư về việc chăm sóc cán bộ về hưu; chỉ thị của Ban Bí thư về việc phân công trong công tác vận động, quản lý...

   130 p ytebacninh 24/08/2015 47 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  phần 2 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 33" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày nội dung của: Điện của Ban Bí thư về chống chiến tranh phá hoại của địch, chi viện cho tuyền tuyến; thông tư của Ban Bí thư về thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Chính phủ ngày 16 tháng 4; điện về chủ trương của Bộ Chính trị đối phó với...

   127 p ytebacninh 24/08/2015 42 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 36", phần 2 trình bày các nội dung: Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về vấn đề đi lại thăm hỏi gia đình trong vùng mới giải phóng miền Nam, nghị quyết của Ban Bí thư về các Ban Kinh tế của Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh;... Mời...

   112 p ytebacninh 24/08/2015 45 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập -Tập 35)" bao gồm các văn kiện năm 1974 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần 1 cuốn...

   121 p ytebacninh 24/08/2015 55 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 35", phần 2 trình bày nội dung: Nghị quyết hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hàng Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; Nghị quyết cảu Ban Bí thư Về việc tổng kết phong trào phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng;......

   81 p ytebacninh 24/08/2015 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số