• Bài giảng Dịch tễ học - Bài 2: Đo lường bệnh trạng

  Bài giảng Dịch tễ học - Bài 2: Đo lường bệnh trạng

  Mục tiêu chính của bài 2 Đo lường bệnh trạng nằm trong bài giảng dịch tễ học nhằm trình bày về phân biệt và tính được đo lường hiện mắc, mới mắc và các yếu tố chi phối các đo lường này, trình bày được ý nghĩa và tầm quan trọng của các đo lường trong việc mô tả và so sánh các tình trạng sức khỏe ở cộng đồng, phân biệt được các...

   37 p ytebacninh 15/05/2016 47 2

 • Bài giảng Lập kế hoạch chương trình GDSK - Ds. Trương Trần Nguyên Thảo

  Bài giảng Lập kế hoạch chương trình GDSK - Ds. Trương Trần Nguyên Thảo

  Sau khi hoàn thành bài giảng Lập kế hoạch chương trình giáo dục sức khỏe, người học có thể lập được kế hoạch hoạt động chương trình giáo dục sức khỏe và lập được kế hoạch thực hiện 1 buổi truyền thông giáo dục sức khỏe. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   37 p ytebacninh 15/05/2016 55 2

 • Bài giảng Thống kê y tế: Bài 2 - Y tế công cộng Đồng Tháp

  Bài giảng Thống kê y tế: Bài 2 - Y tế công cộng Đồng Tháp

  Mục tiêu chính của bài 2 Đo lường vị trí trung tâm và biến thiên thuộc bài giảng thống kê y tế nhằm giúp học viên tính được các giá trị: trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn và trình bày được ý nghĩa của những chỉ số: Trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn.

   31 p ytebacninh 26/04/2016 54 1

 • Bài giảng Các yếu tố sinh học - TS. Nguyễn Thị Liên Hương

  Bài giảng Các yếu tố sinh học - TS. Nguyễn Thị Liên Hương

  Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm, các nhóm yếu tố nguy cơ sinh học; cơ chế tác động của các yếu tố sinh học đến sức khoẻ con người; các kỹ thuật phát hiện các yếu tố sinh học trình bày một số kỹ thuật kiểm soát các yếu tố sinh học.

   49 p ytebacninh 26/04/2016 43 2

 • Bài giảng Nâng cao sức khoẻ tại các cơ sở/địa điểm

  Bài giảng Nâng cao sức khoẻ tại các cơ sở/địa điểm

  Bài giảng trình bày lí do làm nâng cao sức khỏe tại một số địa điểm cơ sở cụ thể: trường học, nơi làm việc, cơ sở y tế bệnh viện và cộng đồng; trình bày một số nội dung hoạt động nâng cao sức khỏe tại các địa điểm nêu trên.

   48 p ytebacninh 26/04/2016 46 2

 • Bài giảng Giới thiệu hệ thống truyền thông giáo dục sức khỏe ở Việt Nam

  Bài giảng Giới thiệu hệ thống truyền thông giáo dục sức khỏe ở Việt Nam

  Bài giảng nhằm giúp học sinh liệt kê được các cơ quan tổ chức tham gia vào công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; mô tả được hệ thống truyền thông giáo dục sức khỏe trong ngành y tế; các nội dung trọng tâm trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2013-2016.

   37 p ytebacninh 26/04/2016 53 2

 • Bài giảng Nguyên nhân trong dịch tễ học (Causality in Epidemiology) - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng Nguyên nhân trong dịch tễ học (Causality in Epidemiology) - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng Nguyên nhân trong dịch tễ học (Causality in Epidemiology) do PGS.TS. Lê Hoàng Ninh biên soạn trình bày về định nghĩa; nguyên nhân và hệ quả trong dịch tễ học; kiểu hình nguyên nhân dịch tễ học và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   33 p ytebacninh 26/04/2016 42 2

 • Bài giảng Một số hội chứng trong điện tâm đồ - ThS. Văn Hữu Tài

  Bài giảng Một số hội chứng trong điện tâm đồ - ThS. Văn Hữu Tài

  Bài giảng này giới thiệu một số hội chứng trong điện tâm đồ như: Hội chứng kích thích sớm, hội chứng tái cực sớm, dẫn truyền lệch hướng, hội chứng Brugada. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   217 p ytebacninh 26/04/2016 52 1

 • Bài giảng Rối loạn nhịp thất trên điện tâm đồ - ThS. Văn Hữu Tài

  Bài giảng Rối loạn nhịp thất trên điện tâm đồ - ThS. Văn Hữu Tài

  Nội dung chính của bài giảng "Rối loạn nhịp thất trên điện tâm đồ" gồm có: Ngoại tâm thu thất, nhịp tự động thất, nhịp nhanh thất, cuồng thất, rung thất, vô tâm thu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   148 p ytebacninh 26/04/2016 38 1

 • Bài giảng Block dẫn truyền trong tim - ThS. Văn Hữu Tài

  Bài giảng Block dẫn truyền trong tim - ThS. Văn Hữu Tài

  Bài giảng Block dẫn truyền trong tim cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Phân loại RL dẫn truyền trong tim, block nút xoang, block nhĩ thất, block nhánh và block phân nhánh, block phối hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   124 p ytebacninh 26/04/2016 51 1

 • Bài giảng Dày nhĩ - Phì đại thất - ThS. Văn Hữu Tài

  Bài giảng Dày nhĩ - Phì đại thất - ThS. Văn Hữu Tài

  Bệnh cơ tim phì đại là bệnh chưa rõ bệnh nguyên gây ra hậu quả làm phì đại cơ tim mà không có sự giãn các buồng tim. Bài giảng này sẽ trình bày hai nội dung chính liên quan đến căn bệnh này, đó là: Tiêu chuẩn chẩn đoán dày nhĩ trên ECG, tiêu chuẩn chẩn đoán phì đại thất trên ECG. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p ytebacninh 26/04/2016 43 1

 • Tài liệu tập huấn Chăm sóc chấn thương (Dành cho y tá)

  Tài liệu tập huấn Chăm sóc chấn thương (Dành cho y tá)

  Tài liệu tập huấn Chăm sóc chấn thương (Dành cho y tá) gồm có 10 bài giảng chuyên môn. Các nội dung chính gồm có: Đánh giá và xử trí ban đầu một bệnh nhân chấn thương, xử trí đường thở, sốc chấn thương, đánh giá và xử trí chấn thương sọ não, đánh giá và xử trí chấn thương ngực,...và những nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p ytebacninh 26/04/2016 43 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số