• Bài giảng 5: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Nguyễn Thị Thọ

  Bài giảng 5: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Nguyễn Thị Thọ

  Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng 5: Cấu...

   7 p ytebacninh 15/06/2016 47 2

 • Bài giảng Bài 4: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng Bài 4: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng "Bài 4: Nhiệt động hóa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, nhiệt động hóa học, hệ nhiệt động, trạng thái, quá trình, năng lượng, nguyên lý 1 – Hiệu ứng nhiệt, nguyên lý 2 – Entropi S. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p ytebacninh 15/06/2016 33 2

 • Bài giảng Chương 6: Thế lưu - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 6: Thế lưu - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Đến với "Bài giảng Chương 6: Thế lưu" các bạn sẽ được tìm hiểu các khái niệm cơ bản về hàm thế vận tốc, phương trình đường đẳng thế, ý nghĩa hàm thế vận tốc, tính chất hàm thế,...; các ví dụ cơ bản về thế lưu. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   12 p ytebacninh 15/06/2016 27 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 0 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 0 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê (Phần 1: Xác suất) - Chương 0: Giải tích tổ hợp. Chương này các bạn sẽ học một số quy tắc đếm thông dụng như: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ytebacninh 15/06/2016 31 1

 • Bài giảng Chương 2: Tĩnh học lưu chất - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 2: Tĩnh học lưu chất - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Hai tính chất của áp suất thủy tĩnh; phương trình vi phân cơ bản; tích phân phương trình vi phân cơ bản;… là những nội dung chính mà "Bài giảng Chương 2: Tĩnh học lưu chất" hướng đến trình bày. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   26 p ytebacninh 15/06/2016 19 2

 • Bài giảng Chương 1: Mở đầu - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 1: Mở đầu - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 1: Mở đầu hướng đến giới thiệu môn học cơ lưu chất; các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất; các lực tác dụng trong lưu chất. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p ytebacninh 15/06/2016 30 1

 • Bài giảng Chương 5: Dòng chảy đều trong ống - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 5: Dòng chảy đều trong ống - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Dòng chảy trên bản phẳng; dòng chảy trong ống; phương trình cơ bản cho dòng đều trong ống; phân bố vận tốc trong dòng chảy tầng phát triển hoàn toàn trong ống;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Chương 5: Dòng chảy đều trong ống" hướng đến trình bày.

   15 p ytebacninh 15/06/2016 33 2

 • Bài giảng Chương 3: Động học - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 3: Động học - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 3: Động học tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của lưu chất; các khái niệm thường dùng; phân loại chuyển động; gia tốc phần tử lưu chất;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   11 p ytebacninh 15/06/2016 38 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Phạm Trí Cao

  Chương 5 cung cấp những kiến thức về lý thuyết mẫu. Những nội dung chính trong chương này gồm: Mẫu và phương pháp mẫu, các đặc trưng số cơ bản của tổng thể và mẫu, phân phối của các đặc trưng mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ytebacninh 15/06/2016 32 1

 • Bài giảng Chương 4: Động lực học lưu chất - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Bài giảng Chương 4: Động lực học lưu chất - TS. Nguyễn Thị Bảy

  Mời các bạn cùng tìm hiểu phương trình vi phân cho chất lỏng lý tưởng; tích phân P. Tr. Lamb-Gromeco→ phương trình Bernoulli; phương trình vi phân cho chất lỏng thực chuyển động;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 4: Động lực học lưu chất".

   21 p ytebacninh 15/06/2016 28 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - ThS. Phạm Trí Cao

  Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về đại lượng ngẫu nhiên. Sau khi học xong chương này người học sẽ biết được đại lượng ngẫu nhiên là gì, biết được cách biểu diễn đại lượng ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo

   15 p ytebacninh 15/06/2016 33 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về xác suất của biến cố. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung chính như: phép thử ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên, quan hệ giữa các biến cố, tính chất của biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p ytebacninh 15/06/2016 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số